Zarybianie jeziora na Sejneńszczyźnie wiosennym wylęgiem żerującym szczupaka na jednym z malowniczych jezior, a tym samym przyczyni się do zwiększenia oraz stanu stałej populacji tego drapieżnika.

07 maja 2020

       

        Każde gospodarstwo rybackie ma obowiązek prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką w obwodzie rybackim zgodnie z operatem (dokumentem dotyczącym zasad gospodarowania rybackiego) . Zatem oprócz organizowania połowów gospodarstwo rybackie, zajmuje się także zarybianiem jezior. Sam proces zarybiania na Sejneńszczyźnie jest podzielony na terminy, co jest uzależnione od gatunku ryby, jak i sortymentu, czyli jej wielkości i wieku.

         Wpuszczony niedawno na jednym z jezior Sejneńszczyzny wylęg żerujący szczupaka to wylęg (według normy branżowej), który przyjął pozycję horyzontalną i rozpoczął pobieranie pokarmu. Każdy pojedynczy narybek szczupaka ma zaledwie od 11 do 17 mm. długości i waży pół grama. Dorosłe osobniki mogą mieć nawet 1,5 m. długości i przeciętną wagę do 10 kilogramów i więcej. Łącznie do wód jeziora trafiło ponad 6000 szt. narybku.

          Zarówno liczba narybku, jak i proporcja określonych gatunków przekłada się bowiem na prawidłowe działanie ekosystemu w zbiorniku. A to z kolei wpływa na jakość i czystość wody. Było to pierwsze zarybienie w tym roku, oprócz szczupaka w późniejszym czasie planowane są inne zarybienia.

          Wylęg aby mógł szybciej się zaklimatyzować wpuszczono go do wody niewielkimi partiami, w miejscach porośniętych roślinnością, gdzie będzie miał większe możliwości znalezienia pokarmu, przynajmniej na początku swojej drogi do dorosłości. Prowadzone prace zarybieniowe przyczyniają się do zwiększenia populacji tego drapieżnika w akwenie, a to zapewni jego stałą populację. Specjaliści od rybactwa przyznają, że gdyby nie te działania zarybieniowe, wiele gatunków by zanikło.

           Zabieg zarybiania należy obecnie do najważniejszych elementów gospodarki rybackiej. Prawidłowo przeprowadzone zarybienia jezior będą służyły przez lata nie tylko dla rybaków i wędkarzy ale wzbogacają bioróżnorodność ekosystemów wodnych oraz przyczynią się do zachowania w stanie równowagi biologicznej istniejących populacji ryb na wielu jeziorach Sejneńszczyzny.

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę