Studzieniczna, gdzie podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 1999 roku kaplicę odwiedził papież Jan Paweł II.

29 stycznia 2020

       W XVII wieku osiadł tu pustelnik - Wincenty Murawski - emerytowany wojskowy. Zdobył on sobie sławę zielarza i uzdrowiciela. Zbudował w 1770 r. niewielką kapliczkę przy studni z cudowną wodą, która znajdowała się na małej wysepce. Studzienka na źródełku, którego woda ma w powszechnym przekonaniu moc leczenia chorób oczu. Od tej studni znajdującej się na wyspie pochodzi nazwa jeziora oraz miejscowości.

      Na wyspie znajduje się Murowana kapliczka w kształcie ośmiokątnej rotundy, została wybudowana w 1872 r. przez inżyniera pracującego przy Kanale Augustowskim - Ludwika Jeziorkowskiego. Wewnątrz kapliczki mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, ukoronowany w 1995 roku. Jest to XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.                                                                                                                                Do kapliczki i studzienki prowadzi ścieżka usypana na grobli z 1920 r. Sanktuarium w Studzienicznej było nie raz widownią manifestacji patriotyczno-religijnych. Taki charakter miały nabożeństwa przed powstaniem styczniowym, w czasie rewolucji (1905-1907), a także października 1956 i stanu wojennego.

      Obecnie kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej został zbudowany w 1847 r., przez chłopa Szymona Andruszkiewicza z Pawłówki pod Sejnami. Wystrój wnętrza kościółka jest dziełem ludowych artystów.                                                                 Podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski w 1999 roku Studzieniczną odwiedził papież Jan Paweł II. Na wyspie, obok kaplicy, w miejscu gdzie przypłynął statkiem, wzniesiono pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja upamiętniający tę wizytę. Sanktuarium w Studzienicznej to cicha obecność Boga w przepięknym krajobrazie połączona z obecnością Matki w Studzieniczańskim obrazie.

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę