Rezerwat przyrody "Pomorze" z 230 letnim najbardziej okazałym i dorodnym drzewostanem sosnowym malowniczej i majestatycznej Puszczy Augustowskiej. 

28 stycznia 2020

         Rezerwat przyrody Pomorze został utworzony 24 listopada 1983 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i zajmuje powierzchnię 19,84 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie najstarszego drzewostanu Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości dawnego grodziska Jaćwingów. Rezerwat zlokalizowany jest w obrębie Pomorze, w oddziale 1100, około 2 km na północny wschód od Gib.

        W granicach rezerwatu znajduje się fragment lasu z dorodnym 230-letnim drzewostanem sosnowym. W południowej części rezerwatu, na wzgórzu, znajduje się stanowisko archeologiczne - grodzisko w Posejnelach, znane jako góra "Pilikanis". Jest to pozostałość osadnictwa obronnego z początków naszej ery i średniowiecza. W języku litewskim słowo piliakanis oznacza górę zamkową, grodzisko na wzniesieniu lub wzgórze warowne.

        Zbiorowisko leśne, występujące na wyniesieniu ma charakter lasu mieszanego. W drzewostanie obok sosny występuje świerk. W dolnym piętrze obok dominującego świerka występuje nielicznie dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, niekiedy osika. W bujnie rozwiniętej warstwie krzewów dominuje leszczyna. Nad wodą u podnóża wyniesień niewielką powierzchnię zajmuje łęg jesionowo-olszowy.

Dodatkowy, niepowtarzalny klimat temu miejscu nadaje położenie wzdłuż koryta rzeki Marychy na wyniesieniu morenowym.

        Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 lipca 2017 r. udostępniono szlak w rezerwacie dla ruchu pieszego . Wyznaczony szlak pozwoli na pokazanie walorów przyrodniczych najstarszego drzewostanu sosny zwyczajnej w Puszczy Augustowskiej, walorów kulturowych grodziska jaćwieskiego oraz walorów krajobrazowych pięknej doliny rzeki i form ostatniego zlodowacenia. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Nadleśnictwo Pomorze( RDLP Białystok).

 

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę