Owady poruszają się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym lub stojącym, natomiast prędkość różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

19 sierpnia 2023

        Owady to jedyne przedstawiciele bezkręgowców, które potrafią latać. Wszystko jest uzależnione od ich masy mięśniowej i jak dany gatunek ewolucyjnie przystosował się do polowania, albo też od temperatury. Owady są zmiennocieplne, im cieplej, tym szybciej latają, ale też do pewnych granic, ponieważ każdy gatunek ma swój zakres optymalnych temperatur. Co ciekawe, owad zużywa dwa razy mniej energii na przelot danej odległości niż na jej pokonanie na własnych odnóżach. Owady dostosowują swoją prędkość do potrzeby zdobywania pokarmu. W locie mogą być aktywne obie pary skrzydeł, lub tylko pierwsza lub tylko druga para skrzydeł.

 

       Skrzydła zakreślają w powietrzu wydłużona ósemkę. Mniejsze owady latają wolniej, bo mają mniejsze skrzydła. Jednak dzięki małym skrzydłom są też bardziej zwrotne. Dla porównania liczba uderzeń skrzydłami na sekundę wynosi od 2 u bielinka kapustnika do 1000 u muchówek. Najszybciej latają ważki, zwłaszcza przy starcie, wtedy osiągają duże przyspieszenia oraz muchówki. U tych drugich występuje tylko jedna para skrzydeł, co z pewnością ułatwia mechanikę lotu. Druga para skrzydeł została przekształcona w tak zwane przezmianki, które spełniają rolę żyroskopu, steru i wspierają start owadów.

 

      Dla porównania szybkość lotu owadów waha się od 3 km/h. u biedronki do ponad 130 km/h. u ważek. Natomiast dystans lotu może być bardzo duży, u niektórych motyli wynosi od kilkaset lub nawet 4 tys. km u niewystępującego u nas zmrocznika oleandrowca . W każdym razie mając oczy szeroko otwarte można zaobserwować coś co do nas przyfrunie. Niezwykła latająca owadzia przyroda przecież jest w zasięgu ręki. A we współczesnym świecie łatwo o szybkie rozpoznanie z pozoru "zwykłych" latających wolno lub szybko owadów, które takie zwykłe wcale nie są.

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę