Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę

   Drzewa rosnące w zespołach konkurują z innymi o dostęp do światła słonecznego, niektóre z nich, są wyjątkowe. Muszą również zaakceptować swojego bliskiego sąsiada. Chociaż, jak twierdził prof. Władysław Szafer w swojej rozprawie o drzewach, gdzie każde z drzew stara się inne omijać, a jednak nie zawsze jest to możliwe. Rośliny drzewiaste w swoim życiu zmuszone są do okrążania różnych przeszkód przybierając to wówczas coraz rozmaite „pozy”. Niektóre są powyginane w różne strony albo tworzą swoiste tzw. „bajpasy”. Gdy zaś nie da się danej przeszkody obejść, pnie drzew lub gałęzie zrastają się z tworząc mostek.

 

   Gałąź jednego drzewa tego samego gatunku, np. dębu trze o gałąź innego, z czasem się z nią zespala, tworząc naturalną wieź. Taki naturalny mostek łączy obydwa drzewa, gdzie w takiej postaci nie żyją jednak długo, gdyż silniejsze drzewo odciąga przez ów mostek pokarmy z drzewa słabszego, które z biegiem czasu może stracić koronę. W efekcie powstaje jedno drzewo o jednej koronie, ale o dwóch pniach. Natomiast drzewa jednakowo rozwijające się o podobnej kondycji fizycznej i podobnym wieku z mostkiem łączącym miedzy nimi, to w takim przypadku zrośnięte drzewa nie redukują koron i żyją w pozornej harmonii.

 

  Drzewa skazane są na życie w jednym miejscu muszą sobie radzić z pokonywaniem przeciwności. Wszystkie drzewne te wygibasy oraz przechyły i zrosty są efektem dostosowywania się do zmieniających warunków środowiska i są sposobem na przeżycie. A dla nas to ciekawe obserwacje w terenie. Warto przyglądać się drzewom. Patrząc na takie obiekty nasuwa się komentarz:- "osobliwe życie z sąsiadem, skoro rośniemy tak blisko, to musimy siebie zaakceptować, nie mamy innego przyrodniczego wyjścia". 

      

18 października 2022

Osobliwe nietypowo połączone ze sobą dendrologiczne okazy drzewa, którym warto się przyglądnąć, gdzie ich pokrój modelują okoliczności i warunki siedliskowe.