Niesamowity świat owadów, gdzie owady mają ogromne znaczenie w przyrodzie, a w letnią upalną porę sobie bzykają i to dosłownie, czyli co tam w trawie piszczy.

19 lipca 2021

     Owady są najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą zwierząt. Ich liczba, jeżeli chodzi o gatunki, jest oszałamiająca. Sięga około miliona, co stanowi dwie trzecie wszystkich gatunków zwierząt, które zostały dotychczas opisane. Liczba owadów wciąż rośnie, ponieważ wciąż odkrywane są nowe gatunki tych zwierząt. Znaczenie owadów jest wielowymiarowe. Można wyróżnić ich funkcje pozytywne oraz negatywne. Znaczenie pozytywne wiąże się z zapylaniem roślin. Około 80% roślin na świecie jest owadopylna i obcopylna.

 

     Owady zapylacze takie jak pszczoły są warunkiem koniecznym do przetrwania roślin. Istotną grupą dla człowieka są owady pożyteczne. Szczególne przydatne są biedronki, które potrafią zjeść w ciągu dnia 100 mszyc. Niektóre owady mają duże znaczenie w niszczeniu chwastów. Bardzo istotne jest również znaczenie ekologiczne owadów. Występowanie owadów ma również negatywne konsekwencje. Są szkodnikami roślin uprawnych i przechowywania produktów. Owady zanieczyszczają domy, niszczą przedmioty użytkowe, zbiory biblioteczne i muzealne.

 

     Za nim usłyszymy brzęczenie, buczenie, bzykanie owadów wśród kwiatów i roślin muszą ona przejść przez wiele etapów rozwoju. Rozmnażanie między owadami poprzedzone jest procesami kopulacji, łączenia i fuzji komórek, które doprowadzą do powstania potomstwa, w określonych warunkach, w zależności od gatunku. Ich cechą charakterystyczną jest duża rozrodczość. Są zdolne do gradacji, czyli gwałtownego rozmnażania się. Ich sposób zapłodnienia i typ rozrodu zależą w znacznej mierze o typu środowiska, w jakim żyją.

 

     Dorosłe owady zwykle nie żyją długo. Rozmnażają się, czasem opiekują swoim potomstwem, a potem starzeją i giną. Niewiele jest innych organizmów, które tak bardzo pasjonują ludzi, mając wpływ na kształtowanie krajobrazu - polskiego krajobrazu, którego owady razem z rodzimymi gatunkami roślin są nieodłącznym elementem.

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę