Mokradła są naturalnym rezerwuarem wody pitnej na naszej planecie, mają zdolności retencyjne tworząc unikatowe siedliska przyrodnicze  wraz z ostoją dzikiej fauny i flory jednocześnie pełniąc funkcje krajobrazowe.

02 lutego 2022

     Znaczenie naturalnych mokradeł jest w zrównoważonym rozwoju nie do przecenienia. Mokradła mają znaczenie nie tylko w ochronie gatunków, ale i w gospodarce. Wśród najważniejszych należy wymienić retencjonowanie wody, regulację odpływu, ograniczanie erozji, poprawę jakości wody, kształtowanie zasobów organicznego węgla i azotu, podnoszenie walorów krajobrazowych, produkcję żywności, edukację i badania naukowe oraz turystykę i rekreację. Wzrost liczby ludności, urbanizacja i konsumpcjonizm odcisnęły ogromne piętno na światowych terenach podmokłych, gdyż od 1700 r. zostało ich utraconych prawie 90%.

 

    W celu ratowania obszarów wodno-błotnych na całym świecie, w lutym 1971 r. 18 państw podpisało Konwencję Ramsarską, zwaną „Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”. Dlatego 2 lutego, każdego roku w rocznicę przyjęcia konwencji o obszarach wodno-błotnych, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day). Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku, a dotychczas ratyfikowało ją 170 państw, które wyznaczyły 2416 obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym.

 

    Od 22 marca 1978 r. wśród sygnatariuszy jest także Polska. „Podejmij działania dla ochrony ludzi i przyrody!” to tegoroczne hasło Światowego Dnia Mokradeł, jest wezwaniem do szerokich działań na rzecz ocalenia cennych terenów podmokłych. W Polsce mokradła naturalne i odwodnione występują na obszarze o powierzchni około 4,4 mln ha. Stanowi to około 14,2% powierzchni kraju, stosunkowo mało z nich ma charakter torfowisk. Prawie 40% gatunków roślin i zwierząt na świecie żyje i rozmnaża się na mokradłach i tylko w skali roku na mokradłach słodkowodnych odkrywanych jest około 200 nowych gatunków ryb.

 

   Żyjemy w narastającym kryzysie wodnym i zużywamy coraz więcej wody, niż natura jest w stanie nam jej wytworzyć. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie jej zasoby, bogaty świat roślin i zwierząt. Możemy mieć jednak wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać te nasze tereny podmokłe, zwiększymy efektywność wykorzystania wody i uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny.

      

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę