Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Środowisk, to ważny dzień szczególnie w czasach, gdy dla dzikiej przyrody, wypieranej przez człowieka i jego wciąż rosnące potrzeby, pozostaje coraz mniej miejsca.

19 września 2022

   Obchodzony 19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk to dzień jest dobrą okazją, by przypomnieć sobie o zasadach, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się z uroków natury w przyszłości. Obserwując zmieniający się krajobraz, jesteśmy świadkami przekształcania środowiska, i tym samym zajmowania kolejnych terenów przyrodniczych przez człowieka. Powoduje to spadek liczebności wielu gatunków dzikiej fauny i flory. W związku z tym, po negocjacjach Rady Europy powstał dokument , o charakterze umowy międzynarodowej tzw. Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk podpisana w dniu 19 września 1979 r. w Bernie, stąd potoczna jej nazwa tzw. Konwencją Berneńską.

     

     Na terenie Unii Europejskiej gatunki i siedliska chronione są w ramach wciąż rozwijających się sieci obszarów Natura 2000. Celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy oraz ochrona różnorodności biologicznej. Podstawą funkcjonowania programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy tzw. Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa. Obecnie sieć Natura 2000 w Polsce obejmuje ok. 20% powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszarów ,,siedliskowych” - przyszłych specjalnych obszarów ochrony siedlisk), a także 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

     

       Wiele gatunków nie przetrwa bez ludzkiej pomocy i włożonego w ich ochronę wysiłku. Tak samo warto pamiętać o działaniach proekologicznych, które podejmujemy każdego dnia i mogą pozytywnie wpływać na przyrodę. W ogrodach i na balkonie dobrze posadzić rośliny miododajne, wspierające pracę zapylaczy - pszczół (również tych dziko żyjących) i trzmieli. Dobrze także zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy nie tylko my, czyli ludzie, ale także zwierzęta. Dzika flora i fauna odgrywa pierwszorzędną rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej, która stanowi naturalne dziedzictwo o wartości przyrodniczej, estetycznej, naukowej, kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej. Dlatego dzika przyroda powinna być zachowana w jak najlepszym stanie, by przekazać ją przyszłym pokoleniom.   

 Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę