Sejneńszczyzna 

poznaj malowniczą krainę

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie pokażą się one z wybranym efektem.

  NA SZLAKU

    Dla tego regionu prezentowane zdjęcia pozwolą, że warto odwiedzić miejsca, zabytki historyczne, poznać historię regionu jej bogactwo naturalne i kulturowe. Nieodkryte jeszcze turystycznie, dzięki czemu zachowało swoją pierwotną, niezwykłą atmosferę.

    Ten malowniczy region, nie tylko ze względu na niezwykłe krajobrazy pagórków urozmaiconych jeziorami i wstęgami rzek oraz lasami, gdzie w przyrodniczy pejzaż wtopione są wioski, dawne miasteczka i trzy większe miasta: Suwałki, Augustów i Sejny.

    To także wytwory ludzkiej działalności: zabytkowe domy i zabudowania gospodarcze, cmentarze, kapliczki i kościoły, miejscowości, zabytki kultury materialnej, sztuka ludowa, urządzenia inżynieryjne i wiele atrakcji, które warto odwiedzić i zobaczyć.

Po kolejnych moich wędrówkach na szlaku po regionie z czasem galeria będzie się rozrastać…. Zapraszam.

 

 

 

 

      W XVII wieku osiadł tu pustelnik - Wincenty Murawski - emerytowany wojskowy. Zdobył on sobie sławę zielarza i uzdrowiciela. Zbudował w 1770 r. niewielką kapliczkę przy studni z cudowną wodą, która znajdowała się na małej wysepce. Studzienka na źródełku, którego woda ma w powszechnym przekonaniu moc leczenia chorób oczu. Od tej studni znajdującej się na wyspie pochodzi nazwa jeziora oraz miejscowości.

    Na wyspie znajduje się Murowana kapliczka w kształcie ośmiokątnej rotundy, została wybudowana w 1872 r. przez inżyniera pracującego przy Kanale Augustowskim - Ludwika Jeziorkowskiego. Wewnątrz kapliczki mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, ukoronowany w 1995 roku. Jest to XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

     Do kapliczki i studzienki prowadzi ścieżka usypana na grobli z 1920 r. Sanktuarium w Studzienicznej było nie raz widownią manifestacji patriotyczno-religijnych. Taki charakter miały nabożeństwa przed powstaniem styczniowym, w czasie rewolucji (1905-1907), a także października 1956 i stanu wojennego.

   Obecnie kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej został zbudowany w 1847 r., przez chłopa Szymona Andruszkiewicza z Pawłówki pod Sejnami. Wystrój wnętrza kościółka jest dziełem ludowych artystów. Podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski w 1999 roku Studzieniczną odwiedził papież Jan Paweł II.

   Na wyspie, obok kaplicy, w miejscu gdzie przypłynął statkiem, wzniesiono pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja upamiętniający tę wizytę. Sanktuarium w Studzienicznej to cicha obecność Boga w przepięknym krajobrazie połączona z obecnością Matki w Studzieniczańskim obrazie.

       

     Skąd taka nazwa, która śmieszy niektórych turystów? Suchary jest to tradycyjna nazwa małych, śródleśnych zbiorników wodnych. Otoczone są lasem iglastym oraz węższym lub szerszym pasem torfowisk mając wyjątkowe cechy, które je odróżniają od innych jezior. W lasach przy brzegach wielu małych jezior zobaczymy uschnięte drzewa, stojące jeszcze lub wywrócone. Tak więc nazwa może pochodzić od suchych drzew.

   Nie użytkowane przez człowieka zachowały swoiste, naturalnie ukształtowane zespołów roślin i zwierząt, stając się niezwykle cenny element natury. Wody sucharów są w sposób naturalny zakwaszone. Część związków humusowych rozpuszcza się w wodzie i powoduje jej zabarwienie. W typowych sucharach woda jest żółtawa, a w niektórych nawet brunatna, przypominająca barwą herbatę.

   Zbliżając się do typowego suchara od strony lasu, zauważyć można strefowy układ zbiorowisk roślinnych. Na suchszych i bardziej stromych brzegach rosną zwykle bory lub lasy mieszane. Nad brzegami jezior wykształca się pływający pomost torfowy szerokości 3-5 metrów złożony z kłączy turzyc, bobrka trójlistnego i innych, przerośniętych torfowcami roślin. Co pewien czas pod wpływem falowania oraz zamarzania odrywają się fragmenty tego torfowego pomostu i tworzą się pływające malownicze wysepki.Te interesujące zbiorniki wodne można poznać, wędrując pośród majestatycznej Puszczy Augustowskiej zachowując przy tym ciszę i szacunek do ojczystej przyrody. Wybierając się na zwiedzanie, warto zaopatrzyć się w buty gumowe oraz mapę po regionalnych ścieżkach, aby dokładniej poznać tajemniczy świat sucharów.

                       STUDZIENICZNA 

JEZIORKA LEŚNE - SUCHARY